Plán akcí 11/1/2019 - 11/30/2019

 • 1/11
  Friday
  Byli to naši sousedé - workshop
  08:55 - 12:35 Místo: přírodovědná učebna
 • 2/11
  Saturday
 • 3/11
  Sunday
 • 4/11
  Monday
  Projektový týden "Cestujeme po Africe - Keňa"
  Porada zaměstnanců školy
  13:45 - 15:00 Místo: sborovna
 • 5/11
  Tuesday
  Projektový týden "Cestujeme po Africe - Keňa"
  Setkání pro asistenty pedagogy
  14:00 - 16:00 Poruchy autistického spektra. Místo: budova MŠ a SPC, v pracovně u trampolíny. Paní Kamila Pavlíčková.
 • 6/11
  Wednesday
  Podzimní branný den
  08:00 - 11:40
  Podzimní branný den
  08:00 - 12:35
  Schůzka výchovných poradců
  08:00 - 12:35 místo: PPP JIhlava, Legionářů 6
  Podzimní branný den
  08:00 - 12:35
  Podzimní branný den
  08:00 - 13:30
  Podzimní branný den
  08:00 - 13:30
  Podzimní branný den
  08:00 - 13:30
  Porada ředitelů
  14:00 - 16:00 od 14.00 hod, v zasedací místnosti RM Jihlavy
 • 7/11
  Thursday
  Montessori ČR
  Projektový týden "Cestujeme po Africe - Keňa"
  Vyučuje se dle rozvrhu.
  Keňa očima spisovatelky - beseda
  10:00 - 11:40 Místnost: Přírodovědná učebna/tělocvična - upřesníme.(dataprojektor, ozvučení, plátno). Z důvodu nemoci bude náhradní termín.
  Keňa očima spisovatelky - beseda
  11:50 - 13:30 Místnost: Přírodovědná učebna/tělocvična - upřesníme.(dataprojektor, ozvučení, plátno). Z důvodu nemoci bude náhradní termín.
 • 8/11
  Friday
  Montessori ČR
  Projektový týden "Cestujeme po Africe - Keňa"
  PŘEHLÍDKA STŘEDNÍCH ŠKOL OBLASTI VYSOČINY
  10:00 - 13:30 v prostorách DKO Jihlava
 • 9/11
  Saturday
 • 10/11
  Sunday
 • 11/11
  Monday
  Den válečných veteránů
  10:55 - 13:30 Žákovský parlament - II.stupeň. místo: Krajské vojenské velitelství Jihlava, Vrchlického 14
 • 12/11
  Tuesday
  Spolupráce s PČR
  08:00 - 08:45
  Spolupráce s PČR
  08:55 - 09:40
  Spolupráce s PČR
  10:00 - 10:45
  Spolupráce s PČR
  10:55 - 11:40
  Spolupráce s PČR
  11:50 - 12:35
  Spolupráce s PČR
  12:45 - 13:30
  Spolupráce s PČR
  12:45 - 13:30
  Videotrénink jako metoda profesního rozvoje
  14:00 - 18:00 pro učitele, místnost: přírodovědná učebna
 • 13/11
  Wednesday
  Žákovský parlament
  Sraz po velké přestávce.
  Porada - Rustikální vánoce
  14:00 - 14:30
 • 14/11
  Thursday
  Úřad práce v Jihlavě - "Volím svoje povolání"
  08:00 - 11:40 Sraz žáků v 8.00hodin před Priorem.
 • 15/11
  Friday
 • 16/11
  Saturday
 • 17/11
  Sunday
 • 18/11
  Monday
  Čtvrtletní porada
  14:00 - 16:00 zprávy za třídu, metodici, koordinátoři
 • 19/11
  Tuesday
  Rustikální vánoce - projektový den.
  10:00 - 11:40 Třídní učitelé ve svých třídách.
  Rustikální vánoce - projektový den.
  10:00 - 11:40 Třídní učitelé ve svých třídách.
  Rustikální vánoce - projektový den.
  10:00 - 12:35 Třídní učitelé ve svých třídách.
  Rustikální vánoce - projektový den.
  10:55 - 13:30 Třídní učitelé ve svých třídách.
 • 20/11
  Wednesday
  Informační odpoledne rodičů s dětmi
  14:00 - 17:00 třídní učitelé: časový harmonogram, učitel + rodič + žák (hodnocení, sebehodnocení, sešity, portfólia, zapomínání.
 • 21/11
  Thursday
  Rustikální vánoce - projektový den.
  08:55 - 11:40 Třídní učitelé ve svých třídách.
  Rustikální vánoce - projektový den.
  10:00 - 12:35 Třídní učitelé ve svých třídách.
  Rustikální vánoce - projektový den.
  10:55 - 13:30 Třídní učitelé ve svých třídách.
  Sociálně právní ochrana dětí
  12:45 - 16:00 MMJ, odbor soiálních věcí, Vrchlického 16
  Videotrénink jako metoda profesního rozvoje
  14:15 - 17:00 pro učitelé, místnost: přírodovědná učebna
 • 22/11
  Friday
  Prevence úrazů, úrazy a první pomoc- workshop pro žáky/lektor: Zdeněk Veselý,DiS.
  08:00 - 09:40 Akce organizovaná metodikem prevence
  Prevence úrazů, úrazy a první pomoc- workshop pro žáky/lektor: Zdeněk Veselý,DiS.
  10:00 - 11:40 Akce organizovaná metodikem prevence
 • 23/11
  Saturday
 • 24/11
  Sunday
 • 25/11
  Monday
  Prevence úrazů, úrazy a první pomoc- workshop pro žáky/lektor: Zdeněk Veselý,DiS.
  08:00 - 09:40 Akce organizovaná metodikem prevence
  Prevence úrazů, úrazy a první pomoc- workshop pro žáky/lektor: Zdeněk Veselý,DiS.
  10:00 - 12:35 Akce organizovaná metodikem prevence
  Sběrný den
  11:50 - 12:35 Pod patronací: paní Matějkové
 • 26/11
  Tuesday
  Žákovský parlament
  Sraz: před 3.vyučovací hodinou u ZŘŠ
  Spolupráce s PČR
  08:00 - 08:45
  Spolupráce s PČR
  08:55 - 09:40
  Spolupráce s PČR
  10:00 - 10:45
  Spolupráce s PČR
  10:55 - 11:40
  Spolupráce s PČR
  11:50 - 12:35
  Spolupráce s PČR
  12:45 - 13:30
 • 27/11
  Wednesday
  Hrátky
  08:00 - 13:30 výběr žáků, pod patronací: Mgr. Hany Matějkové
 • 28/11
  Thursday
  Zdobení vánočního stromečku
  08:00 - 12:35 Místo: náměstí Jihlava
  Dítě v krizi - praxe Linky bezpeční
  08:55 - 12:35 Sídlo kraje Vysočina, budova B,B 3.13 - 3.patro,Žižkova 57
 • 29/11
  Friday
  Prevence úrazů, úrazy a první pomoc- workshop pro žáky/lektor: Zdeněk Veselý,DiS.
  08:00 - 10:45 Akce organizovaná metodikem prevence
  Zdobení Vánočního panelu
  08:00 - 12:35 pod patronací: paní Kovačková + žáci IX.třídy.
  Prevence úrazů, úrazy a první pomoc- workshop pro žáky/lektor: Zdeněk Veselý,DiS.
  10:55 - 13:30 Akce organizovaná metodikem prevence. Dohled, učitelé dle rozvrhu.
 • 30/11
  Saturday

Toto bude nahrazeno šablonou id="actionTemplate"