Plán akcí 5/1/2019 - 5/31/2019

 • 1/5
  Wednesday
 • 2/5
  Thursday
  Dopravní den
  08:00 - 11:40 třídy ve svých třídách
  Dopravní den
  08:00 - 11:40 třídy ve svých třídách
  Dopravní den
  10:00 - 13:30 třídy ve svých třídách
  Fotka, reklama a manipulace
  14:00 - 16:00 kino Dukla
 • 3/5
  Friday
  Knihovna Bedřichov
  08:00 - 10:45
 • 4/5
  Saturday
 • 5/5
  Sunday
 • 6/5
  Monday
  Setkání všech zaměstnanců, Metodické sdružení - předmětové komise
  14:00 - 16:00
 • 7/5
  Tuesday
  Pietní akt u příležitosti památných květnových dnů
  10:00 - 13:30 v 10.50 - sraz účastníků na Ústředním hřbitově v Jihlavě, vybraní žáci ŽP.
  Setkání pro asistenty pedagoga - autismus
  15:00 - 16:00 paní asistentka: Kamila Pavlíčková
 • 8/5
  Wednesday
 • 9/5
  Thursday
  Tonda obal
  10:00 - 13:30 celá škola, pod patronací vyuč. učitelů., interaktivní tabuli - učebna AJ Koordinátorka: p.Matějková
 • 10/5
  Friday
  Centrum pro rodinu Vysočina
  11:50 - 13:30 Náhradní péče + dotazníky
 • 11/5
  Saturday
 • 12/5
  Sunday
 • 13/5
  Monday
  Dopravní hřiště Jihlava
  08:00 - 10:45 Začátek v 8.00hod. Žáci si na výuku přinesou: cyklistické helmy, přezutí, svačinu.
  Výuka matematiky Hejného metody po deseti letech
  13:00 - 16:15 Seifertova 5/1426, Jihlava začátek ve 13.00hod.
 • 14/5
  Tuesday
  1.setkání Lokálního partnerství Jihlava
  13:00 - 16:00 Zas.místnost - v přízemí, MmJ
  Porada učitelů
  14:00 - 15:00 Sborovna - 14.00hod., všichni třídní učitelé
 • 15/5
  Wednesday
  Sběrný den
  na začátku 4.vyuč.hodiny
  Mezinárodní den rodiny - projektový den
  Projektový den v rámci vyučovacích hodin dle rozvrhu - zaměřit se na oblast rodiny, její důležitost apod..
  Stavíme z TEIFOCu
  08:00 - 13:30 Regionální kolo soutěže - začátek od 9.00hod. Místo: Střední škola stavební Jihlava (pracoviště praxe v Heleníně u Jihlavy, Hálkova 42). Vybraní žáci
 • 16/5
  Thursday
  Svět je velký orchestr - Edukačně-zážitkový progrma v Domě Gustava Mahlera
  08:00 - 11:40 začátek v 9.00., svačinu sebou. Místo. Dům Gustava Mahlera, Znojemská 4 déka programu cca 90min vstup zdarma
  Strategické řízení a plánování
  08:00 - 13:30 NIDV Jihlava, Zborovská 3 E38-11-24-182
  Jóga pro děti
  10:00 - 15:00 Studio Bodymove, tř. Legionářů 10 čas od 10-15hod.
 • 17/5
  Friday
  Chaloupky
  07:30 - 15:05
  Jóga pro děti II pokračování
  09:00 - 14:00 Studio Bodymove, tř. Legionářů 10 Čas: od 9-14hod
 • 18/5
  Saturday
 • 19/5
  Sunday
 • 20/5
  Monday
  Kampaň Světlo pro AIDS
  10:00 - 12:35 Kino Dukla začátek v 10.30 - 11.30hodin Podmínka: usazení v přední části sálu
 • 21/5
  Tuesday
  Svět je velký orchestr - Edukačně-zážitkový program v Domě Gustava Mahlera
  08:00 - 11:40 začátek v 9.00., svačinu sebou. Místo. Dům Gustava Mahlera, Znojemská 4 déka programu cca 90min vstup zdarma
 • 22/5
  Wednesday
  Setkání ředitelů s radním MmJ
  14:00 - 16:30
 • 23/5
  Thursday
  Spolupráce s Policií ČR
  08:00 - 09:40
  Spolupráce s Policií ČR
  10:00 - 11:40
  F05-12-24-191-03 - Informační seminář ke společnému vzdělávání Právní rámec vztahů mezi PLPP, IVP s
  10:00 - 12:35 NIDV Jihlava, zač. 10.00 - 12.00hod.
  Spolupráce s Policií ČR
  11:50 - 13:30
 • 24/5
  Friday
  Projekce filmu "Kniha Klaudie"
  10:00 - 11:40 II.stupeň, ZŠ Jihlava Jungmannova
 • 25/5
  Saturday
 • 26/5
  Sunday
 • 27/5
  Monday
  Dopravní výchova - vyhodnocení práce koordinátora dopravní výchovy
  Dopravní hřiště: U Rybníčků v Jihlavě
 • 28/5
  Tuesday
  Světový den her - projektový den
  Vyučující v rámci výuky - hraní různých her (deskové, sportovní, seznamovací, poznávací, zážitkové, dramatické apod.)
  Spolupráce s Policií ČR
  08:00 - 09:40
  Spolupráce s Policií ČR
  10:00 - 11:40
  Spolupráce s Policií ČR
  11:50 - 13:30
 • 29/5
  Wednesday
  Městská policie - Správné volání
  08:00 - 08:45
  Městská policie - Bezpečné chování "Malý detektiv"
  08:55 - 09:40
  Městská policie - Mezilidské vztahy Šikana
  10:00 - 10:45
  Městská policie - Alkohol a tabákové výrobky
  10:55 - 11:40
 • 30/5
  Thursday
  Knihovna
  08:55 - 11:40
 • 31/5
  Friday
  Světový den bez tabáku - projektový den
  Projektový den v rámci vyučovacích hodin dle rozvrhu - zaměřit se na prevenci
  Městská knihovna Bedřichov
  08:00 - 09:40 téma: slušné chování

Toto bude nahrazeno šablonou id="actionTemplate"