Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace
v

Změny v rozvrhu pátek 22. 2.

Nepřítomné třídy 1 2 3 4 5 6 7 8
1.A AK AK AK AK
1.B AK AK AK AK
2.A AK AK AK AK AK
2.B AK AK AK AK
2.C AK AK AK AK AK
3.A AK AK AK AK AK
3.B AK AK AK AK AK
4.A AK AK AK AK AK
5.A AK AK AK AK AK
6.A AK AK AK AK AK AK
7.A AK AK AK AK AK AK
7.B AK AK AK AK AK AK
8.A AK AK AK AK AK AK
9.A AK AK AK AK AK AK
Nepřítomní učitelé 1 2 3 4 5 6 7 8
Grohmannová Eva .. .. .. .. ..
Křičenská Markéta .. .. .. .. -
Kucian Jiří .. .. - - -
Láníková Jaroslava .. .. - .. .. ..
Machyánová Vlasta .. .. .. ..
Matějková Hana .. .. .. .. ..
Selinger Pavel .. .. .. .. - ..
Schwarzová Dana .. .. .. .. ..
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Grohmannová Eva
1.-5. hod Obecný pedagogický dohled
Koreň Pavel
5 změna 7.B+
6 změna 6.A+
Křičenská Markéta
1.-5. hod Obecný pedagogický dohled
Křičenský Václav
3 změna P 7.A+
5 odpadá TV 6.A
Láníková Jaroslava
1.-6. hod Obecný pedagogický dohled
Matějková Hana
1.-5. hod Obecný pedagogický dohled
Selinger Pavel
1.-6. hod Obecný pedagogický dohled
Schwarzová Dana
1.-5. hod Obecný pedagogický dohled
Změny v rozvrzích tříd
1.A
1.-4. hod AKCE
1.B
1.-4. hod AKCE
2.A
1.-5. hod AKCE
2.B
1.-4. hod AKCE
2.C
1.-5. hod AKCE
3.A
1.-5. hod AKCE
3.B
1.-5. hod AKCE
4.A
1.-5. hod AKCE
5.A
1.-5. hod AKCE
6.A
1.-6. hod AKCE
7.A
1.-6. hod AKCE
7.B
1.-6. hod AKCE
8.A
1.-6. hod AKCE
9.A
1.-6. hod AKCE
Pedagogický dohled u třídy:
1.A
Hodina: 4., Učitel: Matějková Hana
Hodina: 1.-3., Učitel: Machyánová Vlasta
1.B
Hodina: 4., Učitel: Matějková Hana
Hodina: 1.-3., Učitel: Machyánová Vlasta
2.A
Hodina: 1.-5., Učitel: Matějková Hana
2.B
Hodina: 1.-4., Učitel: Matějková Hana
2.C
Hodina: 4.-5., Učitel: Matějková Hana
Hodina: 1.-3., Učitel: Machyánová Vlasta
3.A
Hodina: 1.-5., Učitel: Grohmannová Eva
3.B
Hodina: 4.-5., Učitel: Matějková Hana
Hodina: 1.-3., Učitel: Machyánová Vlasta
4.A
Hodina: 1.-5., Učitel: Schwarzová Dana
5.A
Hodina: 1.-5., Učitel: Křičenská Markéta
6.A
Hodina: 4.-6., Učitel: Kucian Jiří
Hodina: 1.-3., Učitel: Selinger Pavel
7.A
Hodina: 1.-6., Učitel: Selinger Pavel
7.B
Hodina: 1.-6., Učitel: Selinger Pavel
8.A
Hodina: 1.-6., Učitel: Láníková Jaroslava
9.A
Hodina: 1.-6., Učitel: Selinger Pavel

I.třída - spojena s II.A paní Matějková
Od 2.vyuč.hodiny - III.A - spojena s IV.A (než přijde paní učitelka od lékaře)
VI.A třída - spojena s VII. (7.r. a 9.r.) - dle počtu
Dohledy:
před 1.vyuč.hodinou - 2.patro - Grohmannová
před 4.vyuč.hodinou - 2.patro - Schwarzová
před 5.vyuč.hodinou - 2.patro - Grohmannová